Bouwprogramma

Voor de Spanjeschool werden de huidige inplanting van de speelplaats en de toegankelijkheid van de school opnieuw bekeken zodat de school een open karakter krijgt naar de straatzijde toe. Er werd gekozen voor een samengesteld ontwerp bestaande uit deels nieuwbouw en deels renovatie, opgepslitst in twee bouwfasen waardoor de werking van de school gegarandeerd kan blijven. De nieuwbouw bevat de klaslokalen en een refter, de renovatie bevat het leraarslokaal en polyvalente ruimte tussen twee bestaande gebouwen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht