Bouwprogramma

De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt kende de laatste jaren een stijgend leerlingenaantal en breidde het aanbod in studierichtingen uit. Daarom was er nood aan een uitbreiding. Het bouwprogramma van de nieuwbouw met een oppervlakte van 5 000 m² omvatte een polyvalente ruimte, een bibliotheek, een studieruimte, een refter, sanitair, een sporthal, 14 klaslokalen, vier theaterklassen om te bouwen tot theaterzaal, twee muziekklassen en één klaslokaal creatief musiceren, drie lokaaltjes individuele zang/muziek en technische ruimten en bergruimten.
Ook is er aanleg van omgevingswerken opgenomen in het programma, waarvan o.a. 270 m² overdekte speelplaats en 587m² open speelplaats.

Alle leslokalen werden specifiek voor de kunsthumaniora ontworpen en ingericht. De polyvalente ruimte is een logische ruimte voor een school met open geest, inspraak en overleg.
De school stelt i.s.m. de stad Hasselt de sportzaal beschikbaar tijdens de vakantieperiode.

Projectfoto's

Binnenaanzicht

Buitenaanzicht