Bouwprogramma

Het project voor GVBS Kontich omhelst de bouw van een volledig vervangende nieuwbouw in drie entiteiten: een lagere school, een kleuterschool en refter/sporthal, in totaal voor 3.557m². Ze worden verbonden opdat alle volumes intern bereikbaar zijn. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat de kleuterschool kan blijven functioneren tijdens de werkzaamheden.

Projectfoto's

Binnenaanzicht