Bouwprogramma

Een deel van de oude school werd afgebroken omdat het niet meer voldeed aan de huidige normen.
De kleuters bevinden zich voortaan in hetzelfde gebouw als de leerlingen van de basisschool. Door het nieuwe gebouw verhoogt de capaciteit van de school. In het nieuwe gebouw is
een grote overdekte speelzaal.
De school stelt de refter, sportzaal en de overdekte speelzaal open voor sportverenigingen, vakantieopvang en andere verenigingen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht