Bouwprogramma

De nieuwbouw voor De Eekhoorn Wemmel omvat een 10-tal klaslokalen, therapieruimtes en sportfaciliteiten. Een herschikking van het domein, inclusief alle facetten van de domeinwerking zoals bereikbaarheid, energiebeleid, veiligheid en leerlingencirculatie drong zich op.