Bouwprogramma

Het (ver)nieuwbouwproject voor Atheneum Wispelberg (Gent) voorziet in een sportzaal met sanitaire voorzieningen en kleedkamers, een refter met keuken, directielokalen, secretariaat en een leraarszaal. De sportzaal voldoet aan de normen voor competitiezaalsporten. Dit alles wordt gerealiseerd binnen de bestaande, te behouden gevels.

Dit project moet het sluitstuk vormen van de volledige opwaardering van de site van het atheneum, waardoor optimaal kan tegemoet gekomen worden aan de hedendaagse noden van de immer groeiende populatie van deze school. In het project wordt de verbouwing van de straatvleugel van het bestaande gebouw dus gecombineerd met een nieuwbouwgedeelte om te voorzien in een sportzaal met nevenfuncties, een open leercentrum met refter en een administratieve cluster.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht