Bouwprogramma

Oude paviljoenen worden vervangen door een nieuwbouw. De nieuwbouw wordt geïntegreerd in de prachtige, groene omgeving.

De nieuwbouw (2.232 m²) voor Leefschool 't Zandhofje Zandhoven is een passiefschool, een basisschool van GO! met 4 kleuterklassen, 6 graadklassen, 3 klassen voor levensbeschouwelijke vakken, een refter en een polyvalente turnzaal. Het is een methodeschool oftewel leefschool waar een projectmatige aanpak heerst, geïnspireerd door ervaringsgerichte pedagogische visies. a33 architecten stond in voor het ontwerp. 

Het gebouw is ingeplant op een achterliggend bosrijk terrein tussen 2 steenwegen aan de rand van de bebouwde kom, waardoor de gebouwen moeilijker zichtbaar zijn vanaf de straat. Over het terrein loopt een semipubliek verbindingspad tussen de 2 steenwegen, waardoor de school deel gaat uitmaken van het dorpsweefsel.

Het gebouw is opgevat als betonskelet, gecombineerd met dragende binnenwanden. De gevels zijn opgetrokken in houtskelet (isolatiedikte 24 cm) en aan de buitenzijde van het betonskelet bevestigd. Voor de gevelafwerking viel de keuze op vezelcementleien. Het buitenschrijnwerk is in hout (Framire), met aluminium bekleding aan de buitenzijde. De zichtbare daken zijn begroeid, de onzichtbare niet maar staan in voor de regenwaterrecuperatie.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht