Bouwprogramma

In een eerste fase vond de restauratie van de oude pastorie plaats en de bouw van het klassencomplex en refters.

In een tweede fase werden de oude lokalen van de school afgebroken, de turnzaal en het atrium gerealiseerd en de speelplaats van de lagere school aangelegd.

De klassen zijn leuk en uitdagend en gecentraliseerd. Dit is handig bij klasoverstijgend werken. De school stelt de turnzaal, refter en het ICT-lokaal open voor sportverenigingen en particulieren, voor crea-/bewegingskampen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht