Bouwprogramma

Eind december 2019 opende, in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de gemeentelijke basisschool De Springveer in Alsemberg officieel het nieuwe gebouw.

Dit schoolproject werd gerealiseerd binnen het scholen-bouwproject Scholen van Morgen. De school wordt voor 80% gesubsidieerd. Gedurende dertig jaar betaalt de gemeente Beersel een beschikbaarheidsvergoeding. Het onderhoud van het gebouw blijft gedurende die periode ten laste van de aannemer. Na 30 jaar wordt de gerealiseerde infrastructuur aan de gemeente overgedragen.

Het project omvatte het slopen van de huidige kleuterklassen en de oude voetbalkantine om een nieuwbouw van 2.112 m² te realiseren.
De nieuwe Springveer is een school met twee gelijkvloerse verdiepingen. Eentje voor de lagere school die via een groene speelplaats naadloos zal overgaan in het nog aan te leggen park. En eentje voor de kleuterschool die uitgeeft op het niveau van de huidige speelplaats.

Op de hoogste verdieping is er een sportzaal, een teamlokaal, een leesplek en lokalen voor zorg en levensbeschouwelijke vakken. Elk verdiep beschikt over een grote centrale ruimte en multifunctioneel inzetbare lokalen; overdekte speelruimte, refter, muzieklokaal, ruimte voor groepswerk… Klassen staan met elkaar in verbinding door veel glaspartijen richting de centrale ruimtes. Zo worden de centrale ruimtes een verlengstuk van de klassen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht