Bouwprogramma

Op de campus Kortrijk Weide komt een nieuw gebouw (5.299 m²) voor het volwassenenonderwijs. Er is bewust gekozen voor geen schoolse uitstraling van het project zodat er een synergie gerealiseerd wordt met de buurt en de andere projecten op de site. Cvo MIRAS is een nieuwe naam ens taat hier voor een samenwerking tussen cvo HITEK en cvo VSPW, die quasi heel hun werking overbrengen naar het nieuwe gebouw, en cvo VIVO dat investeert in enkele computerklassen. Meer precies komen er klas- en vaklokalen en technische lokalen en ook worden omgevingswerken aangelegd waaronder een fietsenbergplaats.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht