Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Vorige
Volgende
Slides

Welkom bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.

Nieuws

Tweede oproep propere bodem (OVAM en AGIOn)

AGIOn en OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen.
Na de eerste communicatiecampagne in 2013 meldden zich 36 scholen. Voor één school rondde OVAM de sanering al af en op een ander schoolterrein is de sanering aan de gang.

Ook de tweede campagne heeft als doel:
  • vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen
  • de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterrein.

Meer info vind je op de website of in de brochure.


Nieuwsbrief Pimp je speelplaats

Via de nieuwsbrief van Pimp je speelplaats blijf je op de hoogte van de vooruitgang van het project en allerhande interessante info mbt speelplaatsen.
In deze nieuwsbrief vind je de resultaten van de enquête over 'Wat vind je van je speelplaats?' bekend.
De nieuwsbrief gaat ook dieper in op het 'veiligheidaspect van een avontuurlijke speelplaats', zet acties van scholen in de kijker en geeft een overzicht van interessante publicaties.

Nieuwe EPB-eisen voor renovaties vanaf 2015

De Vlaamse overheid legt voor renovaties, met een stedenbouwkundige vergunning of melding, vanaf 1 januari 2015 nieuwe EPB – eisen op. Deze gelden zowel voor gewone renovaties als voor ingrijpende energetische renovaties.
Vanaf 1 januari 2015 maakt de Vlaamse overheid een onderscheid tussen een ‘ingrijpende energetische renovatie’ en een ‘gewone renovatie’. Een ingrijpende energetische renovatie moet aan een nieuw eisenpakket voldoen en voor een gewone renovatie geldt een uitbreiding van het bestaande eisenpakket. Zo moeten bij een gewone renovatie vanaf 2015 ook de technische installaties en na-geïsoleerde constructiedelen aan bepaalde eisen voldoen.
De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. Als niet voldaan is aan deze criteria, spreken we gewoon van een renovatie.

Meer info vind je hier

Studienamiddag ‘Daglichtregeling in klaslokalen gewikt en gewogen’

Vrijdag 5 december 2014 vindt de gratis studienamiddag ‘Daglichtregeling in klaslokalen gewikt en gewogen’ plaats op de KU Leuven – Technologiecampus in Gent.
Met de steun van IWT, een 20-tal bedrijven en 6 externe scholen werd het 2-jarig TETRA-onderzoeksproject “Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen” begin 2013 opgestart. Dit project omvatte een monitoring in een 10-tal klaslokalen (secundair onderwijs) uitgerust met een daglichtregelsysteem.

De studienamiddag biedt een overzicht van de belangrijkste monitoringsresultaten en de parameters die de energiebesparing beïnvloeden en een voorstelling van ontwerprichtlijnen.

Meer info over de studiedag en de inschrijvingsmodaliteiten

Nieuwsflash Scholen van Morgen

Op 1 oktober 2014 startten de werken voor de nieuwe onderwijscampus op het Bogaersveld te Beringen. De Campus Beringen is het grootste scholenbouwproject dat via de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen wordt gerealiseerd. Op 21 oktober werd de plechtige eerste spadesteek in de grond gestoken. OSAR architecten werkte dit project uit, de bouw en het 30-jarig onderhoud is in handen van de aannemer Interbuild-Betonac. De oplevering van de gebouwen is voorzien voor eind 2016.
Campus Beringen
De nieuwe campus op het Bogaersveld huisvest 5 scholen: naast de bestaande Middenschool Sint-Jan worden er nieuwe gebouwen gerealiseerd voor de basisschool De Beerring en voor de drie Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege (Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI).
Het DBFM-project te Beringen omvat 27.437 m² aan gebouwoppervlakte nieuwbouw en 47.135 m² aan nieuwe omgevingsaanleg. Dit wordt een open groene campus. De nieuwe gebouwen, de competitiesporthal en het park zullen toegankelijk zijn voor breed gebruik door de gemeenschap.
De totale investeringskost van het DBFM-bouwproject te Beringen bedraagt circa 58 miljoen euro (BTW inbegrepen). De Vlaamse Overheid betoelaagt via AGIOn circa 76% van de beschikbaarheidsvergoeding.

DBFM Scholen van Morgen
Het DBFM-programma Scholen van Morgen omvat in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten over alle onderwijsnetten heen. 160 projecten beschikken reeds over een bouwvergunning. Op 1 september opende de eerste DBFM-school in Londerzeel. Vandaag bevinden zich 32 DBFM-projecten in bouwfase. Tegen januari zullen dit er een 50-tal zijn.

Jaarverslag 2013 AGIOn

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs zette vandaag zijn jaarverslag 2013 online.
De website geeft een overzicht van de organisatie van het agentschap en zet de realisaties van 2013 op een rij. Naast de algemene info kan u voor heel wat projecten ook doorklikken naar andere websites of publicaties voor meer informatie.

De website biedt duiding bij de investeringen in scholenbouw in 2013, een stand van zaken van het project Passiefscholen en de inhaalbeweging DBFM.

U vindt in ons jaarverslag ook informatie over lopende samenwerkingen met onze partners binnen en buiten de Vlaamse overheid.

Raadpleeg het jaarverslag 2013

Pimp je speelplaats

Speelplaatsen van Vlaamse scholen zijn vaak grijs, saai, verhard en zelden open voor gebruik door de buurt. ‘Pimp je speelplaats’ wil schoolspeelplaatsen boeiender en natuurlijker maken.

Een groene en veelzijdige speelplaats draagt oa bij aan de gezondheid van de leerlingen, verminderen het pestgedrag, ontkiemen actief burgerschap en engagement.  
Het project biedt projectsteun aan 16 scholen in Vlaanderen en zet daarmee in op avontuurlijke vergroening. Zowel scholen uit kleuter, lager als middelbaar onderwijs komen in aanmerking.

 Wil je jouw school graag kandidaat stellen voor 3500 euro projectsteun voor een groene speelplaats? Schrijf je dan hier in.

 Tegelijkertijd werkt het projectteam aan een afgestemde toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen in Vlaanderen.

 Meer info over het project vind je hier.

Opening eerste School van Morgen in Londerzeel

Vandaag werd de nieuwbouw van het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel (GTIL) officieel geopend door Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De passiefbouw van 4.400 m² is het eerste opgeleverde schoolgebouw in het scholenbouwprogramma Scholen van Morgen, dat 165 scholenbouwprojecten, goed voor 200 nieuwe of vernieuwde gebouwen, realiseert tegen 2017. Scholen van Morgen is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en de private sector.

Na een bouwperiode van 16 maanden hebben de verouderde paviljoenen van het GTIL plaats geruimd voor een indrukwekkende en uiterst duurzame nieuwbouw met sporthal, in de eerste plaats bestemd voor 300 leerlingen en hun leerkrachten maar die ook gedeeltelijk opengesteld wordt voor de lokale gemeenschap.

De nieuwbouw, die de principes van de passiefhuisstandaard volgt, is het nieuwe kloppende hart van het GTIL. Het project, ontworpen door Teema architecten en uitgevoerd door aannemer MBG, herbergt 8 werkplaatsklassen, een laboratorium voor wetenschappen, 4 leslokalen voor algemene vakken, een sportzaal van 685 m² en een centrale ontmoetingsruimte met refter en open leercentrum. Deze school is één van de twee proefprojecten die als voorbereiding op het programma van Scholen van Morgen van start gingen. Eveneens maakt het project deel uit van het pilootproject ‘Passiefscholen’ van de Vlaamse Regering.

625.000 m² nieuwe schoolgebouwen tegen 2017

“De uitrol van het scholenbouwprogramma "Scholen van Morgen" is nu volop bezig waarmee we verder inzetten op capaciteitsuitbreiding en (ver)nieuwbouw. Deze regering zal verder inzetten op schoolinfrastructuur waarbij het multifunctioneel gebruiken van deze gebouwen ook belangrijk is. Momenteel zijn 24 andere scholenbouwprojecten in volle uitvoeringsfase. Dat Scholen van Morgen al 158 (op 165) bouwvergunningen heeft ontvangen, garandeert de continuïteit van het scholenbouwprogramma”, aldus Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering.
De publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden op de lange wachtlijsten voor scholenbouw. Overal in Vlaanderen zijn in totaal 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten op til over alle onderwijsnetten heen, goed voor
een totaal investeringsbedrag van 1,5 miljard euro. De vennootschap staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen.

“Leerlingen hebben recht op een uitnodigende, comfortabele en inspirerende leer- en leefomgeving, die hen aanmoedigt om hun talenten ten volle te benutten en verder te ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierin van onschatbare waarde, maar ook aangepaste moderne schoolinfrastructuur speelt hierin een belangrijke rol. De opening van deze hedendaagse en duurzame nieuwbouw in Londerzeel leidt tot tevreden en gelukkige gezichten. Door dit programma draagt de Vlaamse Regering actief bij tot de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op deze 1e schooldag.

“Met dit nieuwe schoolgebouw versterken we de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs in Londerzeel én zetten we het duurzaam gemeentebeleid verder. Na 15 jaar wachten, kwam het bouwdossier dankzij deelname aan het programma Scholen van Morgen in een stroomversnelling. De leerlingen krijgen nu de stimulerende leeromgeving die ze verdienen. Bovendien wordt bij deze bouw zeer ver gegaan op het vlak van duurzaam bouwen. In deze ‘passiefschool’ ligt het energieverbruik 75% lager dan bij een traditioneel gebouw,” zegt burgemeester van Londerzeel Jozef De Borger.
Vanaf nu starten gemiddeld twee Scholen van Mogen-bouwwerven per week op, met 50 projecten in uitvoeringsfase tegen 1 januari 2015.

Maak het verschil op de speelplaats

Het kruispunt migratie-integratie zette vorig jaar een onderzoeksproject op dat het samenleven op de speelplaats wil bevorderen.

Jongeren brengen veel tijd door op school, waarbij ze ook met elkaar moeten leren samenleven. Een groot deel van de tijd op school brengen jongeren in de klas door, maar er zijn ook veel lesvrije momenten waarin ze vrijer met elkaar kunnen omgaan: de speeltijd, middagpauze, aankomen en vertrekken op school,… .

Het project ‘maak het verschil op de speelplaats’ wil scholen, CLB’s en overheden informeren over het belang van intercultureel samenleven op de speelplaats en hen handvatten aanreiken voor concrete acties. Hierbij staat de vraag centraal wat een school kan doen om jongeren beter met elkaar te laten opgaan, zodat heel de school er wel bij vaart. In eerste instantie richt het project zich op het intercultureel samenleven, maar de aanbevelingen zijn van toepassing op alle jongeren, met hun meervoudige identiteit.

Een van de voorgestelde pistes is de inrichting van de speelplaats. Hiervoor worden enkele nuttige aanbevelingen gedaan.

Meer informatie kan je vinden in de brochure ‘Maak het verschil op de speelplaats’ en op de website.Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Eduardusinstituut te Merksem

Op maandag 28 april werd de eerste steen gelegd van het Sint-Eduardusinstituut te Merksem, het vierde scholenbouwproject dat wordt gerealiseerd via Scholen van Morgen en meteen ook de eerste DBFM-werf in de regio Antwerpen. 

In Merksem realiseert het Sint-Eduardusinstituut samen met Scholen van Morgen twee nieuwe schoolgebouwen met moderne klas-, vak- en labolokalen, lokalen voor administratie, een ruimte refter en een sportzaal. Deze nieuwbouw met een totale gebouwoppervlakte van 2.591 m² zal klaar zijn tegen september 2015.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel, de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas, en het Sint-Claracollege te Arendonk.

Het DBFM-programma Scholen van Morgen draait op volle toeren. Naast de 4 projecten in bouwfase ontvingen 140 projecten al een bouwvergunning. De DBFM-vennootschap plaatste een 90-tal aanbestedingsdossiers op de markt waarvan al 39 projecten toegewezen werden aan een aannemer die zal instaan voor de bouw en het 30-jarig onderhoud van de schoolinfrastructuur.

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

 

VLOR publiceert het boek ‘Hoogste tijd voor capaciteit’

De Vlor organiseerde een strategische verkenning over onderwijscapaciteit. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan deze discussie. Daarnaast bevat het een inhoudelijk rapport aan de Vlor met denkpistes die toekomstig beleidswerk kunnen onderbouwen. De strategische verkenning stelt vast dat capaciteit garanderen veel verder reikt dan één enkele plaats voor iedere leerling.

Meer info over de publicatie

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Sint-Claracollege te Arendonk

Op dinsdag 1 april werd de eerste steen gelegd van het 5.200 m² grote schoolcomplex van het Sint-Claracollege te Arendonk. Deze nieuwbouw omvat o.m. een refter, auditorium, keuken, burelen voor administratie, klaslokalen, wetenschapslokalen en nieuwe overdekte en open speelplaatsen.

Dit bouwproject is de eerste school van het vrij onderwijs in het DBFM-programma Scholen van Morgen en is tevens de eerste school in de provincie Antwerpen.

Verspreid over heel Vlaanderen, zullen de komende jaren bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen.

Eerder startten reeds de nieuwbouw voor het Gemeentelijk Technisch Instituut te Londerzeel en de bouw van de campus aangepast onderwijs voor het Medisch Pedagogisch Instituut Zonneken, de School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Baken en het Internaat Zonneken van het GO! te Sint-Niklaas.

Naast de 3 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 125 projecten in aanbestedingsfase, 32 projecten in vergunningsfase en 5 projecten in ontwerpfase

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier

Inspiratiebundel Toegankelijkheid

AGIOn en Enter vzw willen werk maken van meer toegankelijke scholen. Ze stelden immers vast dat bouwheren en ontwerpers vaak nog onvoldoende kennis en ervaring hebben om de principes van integrale toegankelijkheid toe te passen in scholen.  Vanuit die doelstelling kwam de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’ tot stand.

Deze  inspiratiebundel wil ontwerpers en bouwheren informeren, inspireren en ondersteunen om de toegankelijkheid van de schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.

De bundel kwam tot stand in nauw overleg met de sector  door plaatsbezoeken, een onlinebevraging, focusgroepen met directies, leerkrachten, GON-coördinatoren en de adviesbureaus  toegankelijkheid.

Het is geen oplijsting van een set te volgen criteria maar opgevat als een werkinstrument. De bundel is opgevat in verschillende delen met zowel achtergrondinformatie en ontwerpaanbevelingen als inspirerende voorbeelden.

 

AGIOn en vzw Enter stellen op 21 maart de Inspiratiebundel voor op een studiedag ‘Werk maken van toegankelijke scholen’

Veranderingen op het vlak van EPB

Vanaf 1 januari 2014 is er heel wat gewijzigd in de regelgeving voor energieprestaties.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Vlaams Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 geldt een maximaal E-peil van E60, ook de prestatieeisen van de verschillende constructiedelen worden verstrengd.

Voor de bouwaanvragen voor schoolgebouwen van het Brussels Gewest ingediend vanaf 1 januari 2014 zijn de prestatie eisen van de verschillende constructiedelen verstrengd.

Daarnaast zijn er wijzigingen in de methode van berekenen en is er een nieuwe EPB-software.

De details kan u lezen in de rubriek energie

Nieuwe aanvraagformulieren

 

Indien u, als inrichtende macht of schoolbestuur, subsidies wil aanvragen voor een infrastructuurproject aan uw school, vult u een aanvraagformulier in.

We hebben deze formulieren vernieuwd.

AGIOn digitaliseert de dossierbehandeling

AGIOn zet volop in op de administratieve vereenvoudiging voor de behandeling van de reguliere subsidiedossiers met als voornaamste doelstelling het optimaliseren van de elektronische dossierbehandeling. De dossierbehandeling zal via het nieuwe platform, ALPHA, voor u nog klantgerichter, correcter en efficiënter verlopen.

Het nieuwe systeem, dat we op 20 januari 2014 in gebruik hebben genomen, wijzigt een paar puntjes in de dossierbehandeling voor de afdeling Reguliere Financiering. Voor de behandeling van de DBFM-dossiers verandert er niks.

We zetten de wijzigingen graag voor u op een rijtje

Evalueer het energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Nu vijf jaar later wil het Vlaamse Energieagentschap dat evalueren én verbeteren. Doe mee met de enquête.

Bijna vijf jaar na de start van het EPC publieke gebouwen en meer dan 8000 EPC's later is het tijd voor een evaluatie van het EPC. In het kader van deze evaluatie heeft het Vlaams Energieagentschap een online-enquête opgesteld. Het Vlaams Energieagentschap wil zo veel mogelijk input verzamelen om het EPC-systeem voldoende onderbouwd te kunnen evalueren en concrete verbetertrajecten te kunnen uitwerken.

Sinds 1 januari 2009 moeten alle schoolgebouwen, gelegen in het Vlaamse Gewest, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² over zo'n energieprestatiecertificaat beschikken. Vanaf 1 januari 2013 geldt deze verplichting ook voor schoolgebouwen groter dan 500 m² en op 1 januari 2015 wordt de verplichting uitgebreid tot schoolgebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m².

Eerste steenlegging Scholen van Morgen – Campus Aangepast Onderwijs te Sint-Niklaas

Dinsdag 15 oktober werd de eerste steen gelegd op de GO! Campus Aangepast Onderwijs in Sint-Niklaas. De nieuwbouw van ongeveer 4000 m² verenigt drie GO! -instellingen tot een volwaardige campus. In SBSO Baken, MPI Zonneken en Internaat Zonneken krijgen 450 leerlingen van 2,5 tot 21 jaar met specifieke behoeftes aangepast onderwijs en een huiselijke opvang.

Het is het eerste GO! project dat wordt gerealiseerd via het DBFM-programma Scholen van Morgen.
Verspreid over heel Vlaanderen, zullen tussen vandaag en 2017 bijna 200 schoolgebouwen worden opgetrokken via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen. Eerder dit jaar startten reeds de werkzaamheden aan het GTIL, een gemeenteschool in Londerzeel. Vanaf 2014 starten kort na elkaar de  andere werven.

Naast de 2 projecten in bouwfase bevinden zich momenteel 65 projecten in aanbestedingsfase, 80 projecten in vergunningsfase en 18 projecten in ontwerpfase

Meer info over ‘Scholen van morgen’ en de verschillende projecten vind je hier.

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten – gevolgen inwerkingtreding

Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking. Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor inschrijvers een offerte kunnen indienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking. Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor inschrijvers een offerte kunnen indienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Dit betekent dat alle overheidsopdrachten die vanaf deze datum worden bekendgemaakt of waarvoor vanaf deze datum inschrijvers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen in het kader van een onderhandelingsprocedure, onder deze nieuwe regelgeving zullen vallen.

Opdrachten die u eerder heeft bekendgemaakt of waarvoor u de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder heeft verstuurd, blijven onderworpen aan de huidige regelgeving. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niets.

Indien u momenteel bezig bent met de opmaak van een bestek volgens de huidige regelgeving, moet u er bijgevolg rekening mee houden dat de publicatie mogelijk nà 1 juli 2013 zal gebeuren en het bestek dus moet verwijzen naar de nieuwe regelgeving en naar de gewijzigde artikelnummers.

U kan hier de aangepaste modeldocumenten terugvinden.

 

Minimumaandeel hernieuwbare energie

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet in de nabije toekomst een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties geldt deze verplichting al voor werkzaamheden waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2013.

De nieuwe verplichting wordt opgelegd door de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG). Met het wijzigingsbesluit met de bepalingen van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de bouw goedgekeurd op 28 september 2012), is deze verplichting opgenomen in de Vlaamse energieprestatieregelgeving.


Meer info kan je hier terugvinden

Energieprestatiecertificaat voor scholen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is ook verplicht voor schoolgebouwen. Het EPC stelt het energieverbruik van het schoolgebouw vast en vergelijkt het met andere gebouwen. Het bevat ook advies voor energiebesparende maatregelen.

Sinds 1 januari 2009 is het EPC verplicht voor gebouwen groter dan 1.000 m² . Het EPC was al verplicht voor gebouwen groter dan 500 m².

Lees meer over het EPC

e-Notification

AGIOn raadt aan om de aanbestedingen en offerteaanvragen rechtstreeks bekend te maken via de portaalsite van de federale overheid, het vroegere Bulletin der Aanbestedingen.

Voor meer info kan u hier terecht

Ondertekeningsbevoegdheid dossiers

AGIOn ontvangt vaak subsidieaanvragen of dossierstukken van bijvoorbeeld een directeur of een ontwerper,.... Deze personen zijn niet altijd bevoegd om bepaalde documenten te ondertekenen of om bepaalde beslissingen te nemen.

AGIOn wil er dan ook op wijzen dat:

- voor het officieel gesubsidieerd onderwijs in principe de burgemeester en de secretaris (gemeentelijk onderwijs) of de gouverneur en de griffier (provinciaal onderwijs) de documenten moet ondertekenen

- voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in principe een lid van het schoolbestuur of de inrichtende macht de documenten moet ondertekenen

Dit is van toepassing voor zowel de aanvraagformulieren als de beslissingen m.b.t. de gunningen, de betalingen en de leningen.

De ontwerpdossiers van het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen door derden worden ondertekend/ingediend. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs is de gemeente- of provincieraad bevoegd voor de ontwerpdossiers.

Deze bevoegdheden kunnen uiteraard gemandateerd of gedelegeerd worden. Het mandaat of de delegatie moet dan wel duidelijk zijn bij de indiening.

Recente financiële norm

Om van subsidies te kunnen genieten moet het infrastructuurproject voldoen aan de financiële norm. Rekening houdend met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.
De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de eerste uitrusting en exclusief BTW en erelonen.

De financiële normen kan je hier raadplegen.