waterbesparingen

Door het verminderen van het watergebruik, draagt u bij tot het verbeteren van de grondwaterspiegel en de schaarste aan drinkwater. Bovendien levert het ook een grote kostenbesparing voor de school op.

Mogelijke waterbesparingen kan u doen via:

  • waterzuinige kranen, via doorstroombegrenzers, bruismondstukken, zelfsluitende kranen …
  • waterzuinige toiletten en urinoirs via spoelkeuzeknop, spoelonderbreker, stromingsvergroter, waterloze urinoirs …
  • waterzuinige douchekoppen
  • waterzuinige toestellen
  • beperking waterlekken via logisch ontwerp waterleidingen, lekbegrenzers,…

 Meer weten?