U bent hier

Waar staat GRO voor?

Het woord ‘GRO’ is Noors en staat voor ‘groei’.

GRO is een universele tool die alle functionaliteiten biedt om het proces van duurzaam bouwen te ondersteunen. Duurzaam bouwen is niet functie-gebonden. Of er nu een concertgebouw, sporthal, kantoorgebouw of schoolgebouw gebouwd of verbouwd wordt, om dat duurzaam te doen zal u van meet af aan de juiste vragen moeten durven stellen en keuzes moeten maken. Nog voor een eerste steen gelegd wordt, biedt dit instrument aan het bouwteam de nodige ondersteuning om zich bewust te maken van de duurzaamheid van de school. Het instrument laat de bouwheer toe om zijn ambitieniveau te bepalen en te bewaken van voorontwerp tot ingebruikname. Daarnaast kan ook worden getoetst of het project aan de minimale vereisten beantwoordt. Uiteraard is deze leidraad ook bruikbaar om een bestaand gebouw te evalueren op zijn duurzaamheid.

Kortom, deze leidraad houdt (school)bouwers een spiegel voor en doet hen vooraf over hun bouwproject nadenken, over de band tussen hun visie op onderwijs en het soort schoolgebouw dat daarvoor nodig is en hoe duurzaamheid in het verhaal past.