U bent hier

Vlaanderen

In Vlaanderen moet voor nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, een minimumaandeel energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Deze eis vloeit voort uit het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 .

IMG_1789.jpg

De eis hernieuwbare energie maakt een onderscheid tussen:  

  • eengezinswoningen
  • grote woongebouwen
  • kantoren en scholen. Voor scholen en kantoren geldt de verplichting voor werken met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of een  melding vanaf 1 januari 2014.

Voor bouwprojecten die geen systemen voor het gebruiken van hernieuwbare energie voorzien of waarbij ze niet geïntegreerd zijn volgens de geldende kwaliteitsvoorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger.

Daarnaast voorziet het Energiebesluit een verplicht haalbaarheidsonderzoek voor nieuwe gebouwen groter dan 1000m². De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

De bouwheer heeft er belang bij om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp integreerbaar zijn. 

Meer weten?