verder verloop en betaling

Na de beoordeling door de jury zal de raad van bestuur van AGION in het najaar van 2022 de ingediende aanvragen selecteren en rangschikken. Alle schoolbesturen die een aanvraag hebben ingediend zullen geïnformeerd worden over het resultaat van de oproep.

Hoe verloopt de verdere behandeling van een geselecteerde project?

Inrichtende machten met een geselecteerde aanvraag hebben tot 1 mei 2023 de tijd om een volledig infrastructuurdossier in te dienen, volgens de subsidievoorwaarden.
Het dossier wordt behandeld volgens de “standaardprocedure”, waarbij de raad van bestuur van AGION een principeakkoord toekent. Hou hierbij rekening met een doorlooptijd van 4 maanden, vanaf de volledige indiening van het dossier. De toewijzing en de start van de werken mag pas gebeuren na het schriftelijk akkoord van AGION. Indien het schoolbestuur werken in de zomervakantie 2023 wenst uit te voeren, dan dient het volledige dossier dus uiterlijk in februari 2023 te worden ingediend.

De werken moeten worden uitgevoerd tegen 31 december 2025.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van het voorleggen van vorderingsstaten en facturen.