U bent hier

verder verloop en betaling

Vanaf 1 juli 2021 kijkt de jury alle ingediende aanvragen na op vlak van ontvankelijkheid en rangschikt de ontvankelijke. In de loop van het najaar worden de geselecteerde aanvragen bekendgemaakt, met vermelding van het toegekende subsidiebedrag.

Inrichtende machten met een geselecteerde aanvraag kunnen  vervolgens tot 1 juni 2022 een volledig infrastructuurdossier indienen, volgens de subsidievoorwaarden. Het dossier wordt behandeld volgens de “standaardprocedure”, waarbij de raad van bestuur van AGION een principeakkoord toekent. De toewijzing van de werken mag pas gebeuren na het schriftelijk akkoord van AGION.

De werken moeten vervolgens worden uitgevoerd tegen 1 juni 2023.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op basis van het voorleggen van vorderingsstaten en facturen.