selectie

Een jury bestaande uit leden van het departement Onderwijs & Vorming, Sport Vlaanderen en AGION zullen alle tijdig en volledig ingediende aanvragen rangschikken op basis van de onderstaande criteria.

Een aanvraag kan maximaal 100 punten behalen. Om geselecteerd  te worden, moet het dossier een minimale totaalscore van 65 punten behalen . Daarnaast is de toekenning van subsidie steeds afhankelijk van het beschikbare budget.

  • aantal uren en noden buitenschoolse bezetting (25 punten)
  • beweeg-, sport- en spelwaarde (25 punten)
  • verbetering van de kwaliteit van het aanbod (20 punten)
  • draagvlak en participatie (15 punten)
  • pedagogische visie (15 punten)

U moet dit beoordelingsdocument gebruiken voor de motivatie van de rangschikkingscriteria. Gelieve de motivatie per criterium kort te houden (maximaal 20 regels per criterium, excl. het eventuele fotomateriaal). In dit document vindt u nog verdere informatie per criterium.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan AGION aanvullende informatie of verduidelijking vragen aan de inrichtende macht. Als die aanvullende informatie of verduidelijking niet tijdig wordt bezorgd, kan AGION de aanvraag verwerpen.