U bent hier

selectie

Een selectiecommissie bestaande uit de leden van de raad van bestuur van AGION, selecteert de aanvragen en bepaalt de rangschikking van de aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting;
  • de kostenefficiëntie van het project;
  • de huurtermijn en de wijze waarop het project past in de langetermijnvisie van de inrichtende macht op de infrastructuur;
  • de duurzaamheid van het project, waarbij onder meer de toegankelijkheid, de energiecertificering, de ecologische componenten en de verhouding tot de beschikbare ruimte in overweging worden genomen;
  • de brede inzetbaarheid en het multifunctionele karakter van de te huren infrastructuur;
  • de mate waarin de inrichtende macht een subsidieaanvraag bij AGION heeft ingediend in het kader van een langetermijnoplossing voor de infrastructuur op de vestigingsplaats, waarbij wordt gekeken naar de datum van de indiening van de subsidieaanvraag. Hiermee wordt dus verwezen naar de wachtlijst waarbij de datum van een ingediend dossier op de wachtlijst als criterium telt.
  • de mate waarin extra capaciteit op het grondgebied van de (fusie)gemeente in kwestie wordt gegenereerd waar de behoefte het grootst is en waar tegemoetgekomen wordt aan de schoolkeuze, als de aanvraag betrekking heeft op een project waarbij nieuwe capaciteitsuitbreiding gerealiseerd wordt.

Gebruik dit sjabloon voor de motivatie van de selectiecriteria.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan AGION aanvullende informatie of verduidelijking vragen aan de inrichtende macht. Als die aanvullende informatie of verduidelijking niet tijdig wordt bezorgd, kan AGION de aanvraag verwerpen.