U bent hier

rationeel energiegebruik

Om als school werk te maken van een rationeel energiegebruik (REG) is een integrale aanpak nodig. Enerzijds zal men moeten inzetten op de nodige (infra)structurele ingrepen voor het behalen van de prestatie-eisen van de gebouwschil (isolatiewaarden en luchtdichtheid) en het binnenklimaat. Anderzijds zijn organisatorische maatregelen nuttig om te komen tot een doordacht energiebeheer: het opstarten van een energieboekhouding, het uitvoeren van een energie-audit, het opleiden van energiecoördinatoren, een afsprakenkader,enz.

Meer weten?