U bent hier

Vlaanderen investeert in 90 scholenbouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 28,8 miljoen euro in 90 scholenbouwprojecten. Er ging € 18,4 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige € 10,3 miljoen ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “Ook al staan in deze coronatijden vele klaslokalen leeg, we blijven investeren in onze schoolgebouwen”, zegt Weyts. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur.”

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen van Vlaanderen. “Deze regeerperiode trekken we maar liefst een half miljard euro uit voor scholenbouw”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We focussen vooral op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven natuurlijk ook oog hebben voor de noden in ”.

Weyts kende als Vlaams minister van Onderwijs via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) in april € 28,8 miljoen toe aan scholenbouwprojecten uit het gesubsidieerd onderwijs. € 18,4 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw.

Het geld gaat naar 18 scholen in de provincie Antwerpen, 20 scholen in Oost-Vlaanderen, 26 scholen in West-Vlaanderen, 12 scholen in Vlaams-Brabant, 12 scholen in Limburg en 2 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Sint-Leonardusinstituut in Zoutleeuw kan rekenen op € 4,7 miljoen voor de afbraak van bestaande gebouwen van de middenschool en de bouw van een nieuwe middenschool. Het VABI in Roeselare realiseert met € 4,1 miljoen een nieuwbouw en omgevingswerken. In Gent verwezenlijkt het Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding Regio Gent met € 2,3 miljoen een nieuwbouw en verbouwing via promotiebouw. De vrije Basisschool Mariaschool in Tervuren voert met €2 miljoen werken na aankoop uit. Vrije Basisschool ’t Kerkveldje in Riemst kan met €1,6 miljoen een verbouwing en een nieuwbouw waarmaken. Vrije Basisschool - De Vuurvogel in Bree ontvangt €1,5 miljoen voor de realisatie van een nieuwe lagere school en een open leercentrum.

“Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden”, zegt Weyts. “We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur en ik ben blij dat we deze scholen, verspreid over heel Vlaanderen een duw in de rug kan geven.”

 

Provincie Bedrag 
Antwerpen 4 443 294 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 515 euro
Oost - Vlaanderen 4 297 288 euro
Limburg 4 106 871 euro
Vlaams - Brabant 7 907 422 euro
West - Vlaanderen  8 081 104 euro
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies (april 2020) 28 843 493 euro

Bijlage: gedetailleerde overzichten per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron:
Persmededeling 8 mei 2020
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

(publicatiedatum 08/05/2020)