U bent hier

Twee nieuwe aanbestedingen voor projectspecifieke DBFM-projecten gelanceerd

Deze week werden er twee nieuwe aanbestedingen voor het vrij gesubsidieerd onderwijs gepubliceerd.

Het gaat om het scholenbouwproject Egied Van Broeckhovenschool te Sint-Jans-Molenbeek van de vzw Ignatius scholen Brussel en het scholenbouwproject SKOG (Scholengroep van het Katholiek Onderwijs Gent).

De opdracht voor de Egied Van Broeckhovenschool heeft een gebouwoppervlakte van 11.961 m² en wordt indicatief geraamd op 24,5 miljoen euro zonder btw. Voor het scholenbouwproject SKOG  gaat het om een gebouwoppervlakte van 23.702 m² en een geraamde investeringskost van 48,5 miljoen euro zonder btw.

AGION treedt gedurende de selectiefase op als aanbestedende overheid voor de plaatsing van de opdracht die bestemd is voor het schoolbestuur. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun aanvragen tot deelname indienen tot uiterlijk 7 oktober 2019 (voor de Egied Van Broeckhovenschool) en 21 oktober 2019 (voor SKOG). De gunning vindt plaats na een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Lees de aankondigingen van deze opdrachten in het Bulletin der Aanbestedingen (Egied Van Broeckhovenschool) / Bulletin der Aanbestedingen (SKOG) en in het Publicatieblad van de Europese Unie (Egied van Broeckhovenschool) / Publicatieblad van de Europese Unie (SKOG).

Publicatiedatum: 21/06/2019