U bent hier

23 november 2021

Startschot voor ‘Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Het is de start van een nieuwe investeringsgolf van in totaal  € 1 miljard: goed voor 450.000 m² extra schooloppervlak, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. Voor het eerst zullen gewone Vlamingen ook hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen. Scholen kunnen nog tot 30 maart 2022 een project indienen voor de eerste oproep. “We geven Vlamingen de kans om letterlijk te investeren in de toekomst van onze kinderen”, zegt Weyts. “Deze nieuwe scholen worden meer dan ooit de scholen voor Vlaanderen én van Vlaanderen”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen. Om nieuwe scholen te bouwen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden)  erg succesvol gebleken. Bij dit soort publiek-private-samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles vervolgens in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast. Na 15 jaar loopt het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ wel stilaan ten einde.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert nu de eerste oproep van het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement gaf zonder ook maar één tegenstem groen licht voor deze nieuwe investeringsgolf van in totaal € 1 miljard: goed voor 450.000 m² extra schooloppervlakte, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. Voor het eerst zullen ook modale Vlamingen hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen: het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan bijvoorbeeld aandeelhouder worden van een school in jouw buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. “Dit wordt een veilige investering, die op meer dan één manier loont”, zegt Weyts. “Voor de spaarder én voor de toekomst van Vlaanderen”.

Scholen kunnen nog tot 30 maart 2022 een project indienen voor deze eerste oproep, die meteen goed is voor € 330 miljoen aan investeringen. Na deze eerste oproep zullen er nog twee volgen van gelijkaardige omvang. Voor elke oproep wordt een DBFM-vennootschap opgericht dat instaat voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud (maintain) van de nieuwe schoolinfrastructuur.

Hoe je een aanvraag kan indienen voor Scholen van Vlaanderen en hoe de projecten geselecteerd worden, lees je op de website van AGION.

Bron: Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts