U bent hier

14 januari 2022

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor alle niet-woongebouwen – zoals scholen – met een nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter. Er is enkel uitzondering voor louter verlenging van zakelijk recht, en in geval van fusie en opslorping.

Deze gebouwen moeten binnen de vijf jaar voldoen aan een minimaal maatregelenpakket:

  • Het dak moet een minimale isolerende waarde hebben.
  • Enkel glas moet worden vervangen door hoogrendementsbeglazing.
  • Verwarmingsinstallaties van ouder dan 15 jaar moeten worden vernieuwd. Als er een aardgasnet beschikbaar is, mag er bovendien geen nieuwe stookolieketel komen.
  • Oude koelinstallaties moeten worden vervangen.

Aanvullend op het minimaal maatregelenpakket:

  • Een nieuwe eigenaar van een klein niet-residentieel gebouw (kleiner dan 500 vierkante meter) zal vanaf 2022 binnen de vijf jaar ook een energielabel C of beter moeten behalen
  • Grote niet-residentiële gebouwen moeten, vanaf 1 januari 2023, binnen de vijf jaar na de aankoop over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent beschikken.

We bekijken momenteel de invloed van deze nieuwe regelgeving op de dossierbehandeling.

Meer info op www.energiesparen.be