U bent hier

Oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract

De Dienst Scholen (Brusselse Gewest) lanceert een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de selectie van scholen die in aanmerking komen voor een Schoolcontract-programma in het kader van de 1e reeks (2020-2024) en de 2e reeks (2021-2025). De oproep loopt tot 15 juli 2019.

De geselecteerde scholen krijgen ondersteuning om de schoolomgeving te verbeteren en de school open te stellen voor de buurt.

Het Schoolcontract heeft een drieledig doel:

  • De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren
  • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de eetzaal, het schoolplein etc.
  • De school openstellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte.

Deze oproep tot kandidaatstelling is gericht aan de inrichtende machten van onderwijsinstellingen of aan instanties die voldoen aan de schoolplicht, gevestigd in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).

Meer info over de oproep vindt u op de website van perspective Brussels

(publicatiedatum 12/05/2019)