U bent hier

06 maart 2017

Oproep nieuw DBFM-programma

Schrijf jouw bouwdossier in voor het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma schoolinfrastructuur

Vandaag lanceert minister Crevits de oproep voor indiening van jouw bouwdossier via het nieuwe projectspecifieke DBFM-investeringsprogramma voor schoolinfrastructuur.

Dit nieuwe DBFM-programma in schoolinfrastructuur houdt in dat één of meer inrichtende machten het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (maintain) van één of meer scholenbouwprojecten in de markt plaatsen en gunnen aan een private partner. Tijdens de dertigjarige beschikbaarheidsperiode betalen de schoolbesturen aan de private partner een beschikbaarheidsvergoeding waarvoor ze een toelage krijgen van de Vlaamse Overheid.

Deze projectoproep staat los van het programma ‘Scholen van Morgen’ dat volop in uitvoering is.

Zowel instellingen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, de internaten als centra voor leerlingenbegeleiding in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) kunnen zich kandidaat stellen.

Voorwaarde is wel dat het bouwproject voldoende groot is: het project of de cluster van projecten heeft bij voorkeur een investeringskost van 40 à 50 miljoen euro met een minimum van 20 miljoen euro.

Je kan jouw aanvraag indienen bij AGION tot uiterlijk 31 mei 2017.

Lees meer over het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma en hoe je je kandidaat kan stellen.

Lees hier het persbericht