U bent hier

06 januari 2022

Nieuwe schoolgebouwen voor 2.700 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim € 23 miljoen in 41 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. In deze nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen zullen bijna 3.000 leerlingen aan een schoolbank kunnen aanschuiven. “Met een investering van drie miljard euro lenigen we de grootste noden in onze onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “We zullen de komende jaren veel nieuwe schoolprojecten uit de grond stampen. Onder meer met onze Scholen van Vlaanderen drijven we het investeringstempo sterk op.”

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan. Een nooit geziene investering die de grootste noden binnen het Nederlandstalig onderwijs moet lenigen.

Weyts investeert in de laatste maand van dit jaar via AGION € 23,3 miljoen in 41 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren hun schooldagen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen.

In Leefdaal (Bertem) ontvangt Gemeentelijke Basisschool € 3,1 miljoen voor de sloop van het bestaand gebouw, een nieuwbouw voor de lagere school voor 261 leerlingen, een polyvalent blok met refter, keuken en sanitair en omgevingsaanleg.

Gemeentelijke Basisschool Blokbos in Lot (Beersel) verkrijgt € 3 miljoen voor afbraakwerken, een nieuwbouw, verbouwingswerken en eerste uitrusting. Het betreft een verhoging van een eerder toegekende subsidie.

In Asse realiseert Gemeentelijke Basisschool Centrum – Krokegem met € 2 miljoen de bouw van een nieuw gebouw voor de kleuterschool en de lagere school voor 336 leerlingen, met ook een turnzaal/bewegingsruimte, nieuw sanitair en een nieuw administratief gedeelte. Ook omgevingswerken, een overdekte fietsenstalling en renovatiewerken aan het bestaande gebouw behoren tot het bouwprogramma.

Gemeentelijke Basisschool Evergem kan met € 2 miljoen (een verhoging van een eerder toegestane subsidie) afbraakwerken, een nieuwbouw, de uitbreiding en renovatie van de schoolgebouwen en de gymzaal, omgevingswerken en eerste uitrusting uitvoeren.

De Gemeentelijke Basisschool in Eernegem (Ichtegem) ontvangt € 2 miljoen voor een nieuwbouw voor 287 leerlingen en verbouwingswerken aan het schoolgebouw, de lokalen LO, de open en overdekte speelplaats en de fietsenberging.

In Arendonk verwezenlijkt Gemeentelijke Basisschool Voorheide met € 2 miljoen de bouw van nieuwe klaslokalen, zorgklassen, bergingen en sanitaire voorzieningen. De nieuwbouw kan 237 leerlingen huisvesten. Ze verbouwen ook klaslokalen tot administratieve lokalen, lerarenlokalen, de kleine turnzaal en de overdekte speelplaats. Ook omgevingswerken, nieuwe fietsenstallingen en het slopen van alle prefab schoolgebouwen maken deel uit van het bouwprogramma.

Algemeen overzicht
 

Provincie Projecten Investering 
Antwerpen 12 € 5.844.404
BHG 1 € 745.035
Limburg 6 € 1.558.555
Oost - Vlaanderen  7 € 2.863.967
Vlaams - Brabant 7 € 9.204.170
West - Vlaanderen 8 € 3.082.659

Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies (december 2021) 

41 € 23.298.790

Bron:
Persmededeling 23 december 2021
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts