U bent hier

23 oktober 2020

Nieuwe aanbesteding voor projectspecifieke DBFM-projecten gelanceerd

Op 20 oktober 2020 werd er een nieuwe aanbesteding voor het vrij gesubsidieerd onderwijs  gepubliceerd.

Het gaat om het scholenbouwproject Projectcluster Organisatie Broeders van Liefde – KISP en omvat 3 scholenbouwprojecten namelijk (1) Styrka Gent in Zwijnaarde (2) Sint-Victor in Turnhout  en (3) Sint-Laurens + KISP in Zelzate.

De totale opdracht wordt geraamd op ongeveer 44 miljoen euro zonder btw. 

AGION treedt gedurende de selectiefase op als aanbestedende overheid voor de plaatsing van de opdracht die bestemd is voor het schoolbestuur. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun aanvragen tot deelname indienen tot uiterlijk 13 januari 2021. De gunning vindt plaats na een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Lees de aankondigingen van deze opdrachten in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie.