U bent hier

Nieuwe aanbesteding voor projectspecifieke DBFM-projecten gelanceerd

Deze week werd de eerste projectcluster voor het officieel gesubsidieerd onderwijs gepubliceerd. 

De projectcluster Gent - Ninove omvat de realisatie van drie nieuwbouwprojecten: stadsgebouw Steenakker te Gent, stadsgebouw Koningin Fabiolalaan te Gent en stedelijke basisschool De Lettertuin te Ninove.

De totale opdracht wordt geraamd op ongeveer 25 miljoen euro zonder btw. 

AGION treedt gedurende de selectiefase op als aanbestedende overheid voor de plaatsing van de opdracht die bestemd is voor de schoolbesturen.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun aanvragen tot deelname indienen tot uiterlijk 9 september 2019. De gunning vindt plaats na een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Lees de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(publicatiedatum 28/05/2019)