U bent hier

Nieuwe aanbesteding voor projectspecifiek DBFM-programma gelanceerd

Vorige week werd de 8ste aanbesteding binnen het projectspecifiek DBFM-programma gepubliceerd.

Het gaat om de Projectcluster Antwerpen-Brecht voor het stedelijk onderwijs. Deze cluster omvat 3 scholenbouwprojecten: (1) campus buitengewoon onderwijs De Leerexpert in Deurne, (2) Stedelijke Basisschool en Stedelijk Lyceum Madras in Antwerpen en (3) gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem in Brecht.

De totale opdracht wordt geraamd op ongeveer 50,7 miljoen euro zonder btw. 

De gunning vindt plaats na een mededingingsprocedure met onderhandeling. AGION treedt gedurende de selectiefase op als aanbestedende overheid voor de plaatsing van de opdracht.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun aanvragen tot deelname indienen tot uiterlijk 29 juni 2020.

Lees hier de aankondigingen van deze opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie.