U bent hier

25 oktober 2021

Huursubsidies

AGION lanceerde in het voorjaar een vijfde oproep voor huursubsidies. Heel wat schoolbesturen dienden een aanvraag in. De selectie van de dossiers is nu bijna afgerond en de beslissing zal worden voorgelegd aan de raad van bestuur van november.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet in zijn Masterplan Scholenbouw 2.0 voortaan jaarlijks in het najaar een nieuwe oproep. 

Omdat in november 2021 de oproep voor het grootschalig DBFM-project Scholen van Vlaanderen wordt gelanceerd zal de eerstvolgende oproep huursubsidies echter uitzonderlijk in juni 2022 georganiseerd worden, aansluitend op de oproep in het kader van Scholen van Vlaanderen.

Zo overlappen beide initiatieven rond schoolinfrastructuur niet.