U bent hier

Gevolgen van COVID-19 op lopende bouwwerven

We krijgen van schoolbesturen berichten of vragen over de gevolgen van COVID-19 op lopende bouwwerven. Sowieso raden we u aan om in overleg te blijven met de betrokken bouwpartners om vertragingen en mogelijke schadegevallen zo goed mogelijk te verhelpen en te beperken.

We geven u graag volgende informatie mee.

Kan de aannemer de bouwwerf stoppen? En wat dan met de uitvoeringstermijn en/of de kostprijs van de werken?

De aannemer van bouwwerken kan zich beroepen op onvoorziene omstandigheden geregeld in artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Dat artikel bepaalt dat een opdracht kan worden herzien op vraag van de aannemer, als het gaat om omstandigheden:

die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte,
die niet konden worden ontweken en
waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande de aannemer al het nodige daartoe heeft gedaan.

De herziening kan bestaan uit ofwel een verlenging van de uitvoeringstermijn ofwel wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht. Dit moet steeds concreet worden bekeken.

Wat is het gevolg voor de afhandeling van mijn subsidiedossier bij een vertraging of stopzetting van de werf?

AGION werkt momenteel volledig digitaal. Wij blijven de subsidiedossiers verder behandelen zoals voorheen.

Vragen over uw bouwdossier binnen de Reguliere Financiering kan u stellen via rf@agion.be. Als de deadline voor het indienen van bepaalde dossierstukken niet haalbaar is, kan u op dit mailadres uitstel vragen.

Ook hier kan u meer nuttige informatie vinden Coronacrisis en overheidsopdrachten – veelgestelde vragen