08 november 2017

6 miljoen euro voor delen van schoolsportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceren, een nieuwe oproep voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur na een succesvolle eerste projectoproep vorig jaar. Ze maken daar 6 miljoen euro voor vrij.

De projectoproep richt zich naar alle scholen in Vlaanderen en Brussel die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten.

Scholen kunnen een subsidie tot 230.000 euro krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en zwembaden. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen. Bovendien kunnen ook hogescholen en universiteiten aan deze oproep deelnemen.

Vorig jaar lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters een eerste projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. Niet minder dan 159 scholen dienden een dossier in, waarvan 53 scholen geselecteerd werden en een subsidie ontvingen.

Nieuw in deze oproep is dat elke school die een subsidie ontvangt ook over een AED-toestel moet beschikken. Deze wordt aan de buitenmuur opgehangen zodat heel de buurt hiervan gebruik kan maken.

Scholen hebben tot 27 februari 2018 om een aanvraag in te dienen bij Sport Vlaanderen.

Lees meer informatie over de tweede projectoproep