U bent hier

14 april 2017

53 scholen krijgen subsidie om sportinfrastructuur naschools open te stellen

De Vlaamse Regering kent aan 53 scholen middelen toe om hun sportinfrastructuur ook buiten de schooluren ter beschikking te stellen van sportclubs en sportdiensten. Het kan gaan om verbouwingen, hulp bij exploitatie, of een combinatie van beiden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters spreken van een succes.

Omdat veel gemeenten kampen met een tekort aan goede kwalitatieve sportinfrastructuur en de sportzalen van scholen buiten de schooluren vaak ongebruikt blijven, sloegen de ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits de handen in elkaar en werkten een projectoproep uit. Scholen konden een dossier indienen voor ingrepen in hun infrastructuur, voor kosten voor de exploitatie of voor een combinatie van beide. Niet minder dan 159 scholen dienden een dossier in ter ondersteuning.

“Een succes”, zegt minister Hilde Crevits. “Het toont dat scholen meer dan bereid zijn om hun deuren open te gooien en een actieve rol op te nemen in het lokale maatschappelijke weefsel. Het delen van infrastructuur met sportclubs en sportdiensten is een belangrijk element van het Masterplan Scholenbouw. Het is maar logisch dat sportzalen ook na de schooluren worden gebruikt. Het brengt bovendien mensen samen.”

Alle dossiers werden door een beoordelingscommissie tegen het licht gehouden en gerangschikt op basis van een aantal criteria zoals het aantal uren buitenschoolse openstelling, de mate van samenwerking, de kwaliteit van het aanbod of de diversiteit van de gebruikers

Om alle projecten met 80% te kunnen honoreren, trokken beide ministers het budget op.

In totaal krijgen 53 projecten een subsidie. 6 daarvan betreffen enkel infrastructuurwerken, 21 ervan zijn enkel exploitatie en 26 projecten zijn een combinatie van infrastructuur en exploitatie. Concreet zal er bijvoorbeeld in een school in Brugge een hellend vlak geïnstalleerd worden zodat ook mensen met een beperking makkelijker toegang hebben tot de sporthal. Of in Keerbergen bijvoorbeeld wordt een badgesysteem geïnstalleerd om de toegangscontrole te optimaliseren.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Naast onze reguliere kanalen om sportinfrastructuur in Vlaanderen uit te breiden en op te waarderen, is deze samenwerking met Onderwijs een heel grote kans om het aantal beschikbare sportruimte gevoelig uit te breiden. Het heeft al in veel regeerakkoorden gestaan als idee, maar het is nog nooit uitgevoerd kunnen worden. Deze projectoproep en de enthousiaste reacties van zowel onderwijs als de sportsector stemmen me hoopvol. We gaan dit zeker evalueren en dan kijken of we op deze weg verder kunnen.”

De subsidies voor infrastructuur worden gedragen door Sport Vlaanderen (1,7 miljoen euro), het GO! (circa 830.000 euro) en Agion (circa 900.000 euro). De exploitatiesubsidies worden volledig door Sport Vlaanderen gedragen (600.000 euro).

Het openstellen van sportinfrastructuur biedt ook kansen om bewegen te stimuleren. Vandaag heeft de Vlaamse Regering ook het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ goedgekeurd. Dat is een omvattend plan met aandacht voor bewegen, sportinfrastructuur, gezonde voeding en EHBO op school. Blikvanger van het actieplan is de campagne ‘Bewegen naar de Zon’. Vlaamse sporthelden dagen de 440.000 leerlingen van het basisonderwijs uit om volgend schooljaar samen de afstand tot de zon af te leggen, zo’n 150 miljoen kilometer. Volgend schooljaar volgen er ook 10 proefprojecten in secundaire scholen om de effecten van meer bewegen op het schoolbeleid en schoolklimaat in kaart te brengen. Deze week is daarvoor een oproep gelanceerd.

Het overzicht van alle projecten  vindt u in bijlage.

Bron:
Persmededeling 12 april
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Hilde Crevits