U bent hier

50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel

Van juni tot en met september 2018 zijn er bijna 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. De helft daarvan, 24 miljoen euro, gaat naar grote werken. De overige 25 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de modernisering van het bestaande schoolpatrimonium. Op die manier maakt Vlaams minister van Onderwijs verder concreet werk van de inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen en te moderniseren aangepast aan de onderwijsuitdagingen van de 21e eeuw.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende van juni tot en met september 2018 50 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) in Vlaanderen en Brussel. Schoolbesturen kunnen via verschillende manieren (afhankelijk van bouwprogramma en kostprijs) subsidies krijgen voor de bouw- of verbouwingswerken aan hun schoolgebouw. In Antwerpen krijgen op die manier 42 scholen een subsidie om hun school te vernieuwen, in Oost-Vlaanderen zijn dat er 26, in Limburg 24, in West-Vlaanderen 19, in Vlaams-Brabant 11 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen er 4 scholen subsidies.

Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd zo van juni tot en met september 2018 voor meer dan 24 miljoen euro aan subsidies vast gelegd.

  • Zo kan Leiepoort Deinze campus Sint- Theresia in Deinze rekenen op 5,8 miljoen euro voor een nieuwbouw en verbouwingswerken aan de huidige schoolgebouwen.
  • De stedelijke Basisschool De Molen in Hoboken ontvangt 2,2 miljoen euro voor de afbraak van het bestaande gebouw en de bouw van een nieuwe basisschool.
  • Het Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Limburg in Maasmechelen ontvangt 1,7 miljoen voor de realisatie van hun nieuwbouwproject.
  • Het Sint-Lievenscollege, het Sint-Lievensinternaat en de Vrije Handelsschool Sint – Joris in Gent ontvangen samen 1,46 miljoen euro voor dak- en isolatiewerken.
  • Het centrum voor volwassenenonderwijs Creo in Kortrijk realiseert met 1,32 miljoen euro de aankoop van het eigen schoolgebouw in het kader van een schaalvergroting.

Voor de aanvragen die voortvloeien uit de verschillende uitzonderingsprocedures, zoals werken ten gevolge van overmacht, zeer dringende ingrepen, kleinere bouwwerken via de verkorte procedure is er nog eens 25 miljoen euro vastgelegd.

Samengevat betekent dit:

Type procedure Bedrag
Standaardprocedure € 24 293 444
Uitzonderingsprocedure € 14 440 931
Verkorte procedure (beperkt subsidiebedrag) € 10 792 109
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies juni tem september 2018  € 49 526 484 

Per provincie geeft dit het volgende resultaat:

Provincie Bedrag
Antwerpen € 15 384 414 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 214 864   
Limburg € 7 597 356   
Oost - Vlaanderen € 15 811 816   
Vlaams - Brabant € 4 192 801  
West - Vlaanderen € 6 325 233 
Totaal vastgelegdeschoolbouwsubsidies juni tem september 2018

€ 49 526 484 

Vlaams minister van Onderwijs: ”Scholen en schoolgebouwen zorgen ervoor dat leraren én leerlingen de ideale omgeving hebben om te werken en te leren. De voorbije jaren werden al heel wat inspanningen gedaan om het schoolpatrimonium in Vlaanderen te vernieuwen en uit te breiden. Van juni tot en met september 2018 heeft AGION bijna 50 miljoen euro aan subsidies toegekend voor schoolbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen gebouwd, grondig vernieuwd of uitgebreid als in deze legislatuur.”

In de bijlage kan u een overzicht vinden van de scholen die bouwsubsidies van meer dan 10.000 euro hebben ontvangen.

Bron:
Persmededeling 16 oktober
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs