Bouwprogramma

De basisschool van het centrum heeft drie vestigingsplaatsen die samengebracht worden op één site, nl. in de Jaak Tassetstraat te Neerpelt. Op deze site is eveneens de gemeentelijke kinderopvangdienst ondergebracht. Met de gemeente Neerpelt is overeengekomen om in het bouwproject de twee functies zoveel mogelijk te integreren. Er is tevens een (gemeentelijk) turnlokaal gevestigd dat ook na schooltijd wordt gebruikt. De omgevingswerken en de aanpassing van het bestaande gebouw voor kinderopvang zijn niet opgenomen in het DBFM-programma.

Het volledig nieuwe schoolgebouw omvat 12 klassen, een multifunctionele ruimte, administratieruimten en leraarskamer, de nodige circulatieruimten, sanitaire voorzieningen, lift, computerlokaal en overdekte speelruimtes voor zowel kleuters als lagere schoolkinderen. De speelplaatsen functioneren na de schooltijd als openbare ruimte: een vrij doorgangsgebied voor de bewoners van de achterliggende woonwijk en als speelruimte voor de kinderen van Neerpelt.

Projectfoto's