Bouwprogramma

Het project voor de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Lebbeke omvat een nieuw schoolgebouw waar de 2 bestaande vestigingsplaatsen een onderdak krijgen:

1. Ges. Vrije Basisschool – Brusselsesteenweg 43 – 9280 Lebbeke;

2. Ges. Vrije Basisschool – Laurierstraat 26 – 9280 Lebbeke (met kinderen lagere school);

Op het terrein in de Brusselsesteenweg wordt de nieuwbouw verwezenlijkt. De nieuwe school biedt de nodige accommodatie aan 250 lagereschoolkinderen en 170 kleuters, evenals de nodige accommodatie qua speelpleinen, bergplaatsen, bureaus voor administratie enz.

De nieuwe school ligt in het parkgebied, wat een belangrijke meerwaarde kan betekenen voor niet alleen de school, maar ook voor de buurt of zelfs gemeente. Daarom werd de school geselecteerd als modelproject door de Vlaamse Bouwmeester. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 3.449 m².

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht