Bouwprogramma

Vrije basisschool De Ark Roeselare omvat een nieuwbouw van 2.800 m² en een renovatie van 90 m² waarvan 1.819 m²  voor 7 klaslokalen, een forum, een refter, sanitair, een technische ruimte en een sportzaal van 1.071 m². Daarnaast voorziet het project de aanleg van omgevingswerken met o.a. 226 m² overdekte speelplaats, 773 m² open speelplaats, 519 m² parkeer- en manoeuvreerruimte. De school stelt de sporthal, het forum en de speelplaats open voor sportverenigingen, jeugdbewegingen, vakantieopvang, buurtverenigingen en particulieren.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht