U bent hier

Bouwprogramma

Het DBFM-project voor VIA Tienen omvat:

a. Sportinfrastructuur met een sporthal (drie sportvelden) met kleedruimte en sanitair voor de leerlingen van het secundair onderwijs, bergruimte voor het materiaal en geïntegreerde refter voor de leerlingen van de derde graad;

b. Een vervangende nieuwbouw voor de tweede graad aan de Waaibergstraat met lokalen voor algemene vakken, secretariaat, leraarslokaal en directielokalen.

c. Een nieuwbouw voor de derde graad centraal op de campus gelegen en met lokalen voor algemene vakken, wetenschapslokalen, leraarslokaal, secretariaat, directielokaal.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht