U bent hier

Bouwprogramma

De nieuwbouw is bestemd voor de tweede en derde graad SO van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Berchem. Het project betreft de bouw van klaslokalen, een refter en een studieruimte/ruimte voor springuren. De oppervlakte van deze nieuwbouw bedraagt 2100 + 50m².

De nieuwbouw leunt aan bij de kapel en sluit op verschillende verdiepingen aan op de bestaande gebouwschillen, om de leerlingenstromen vlot te laten verlopen. Het nieuwe gebouw maakt het mogelijk om lokalen op een eenvoudige manier aan te passen, zowel qua inrichting en uitrusting als qua grootte, zodat steeds kan ingespeeld worden op veranderende onderwijsbehoeften. Ook wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan de omringende groene ruimte.