U bent hier

Bouwprogramma

De bestaande gebouwen op de site van deze secundaire school (ASO, TSO en BSO) waren totaal verouderd en voldeden niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Twee verouderde gebouwen worden afgebroken. In de plaats komt een schoolgebouw met acht klaslokalen, vier PC klassen, één kantoorklas, vergaderruimtes, een aula en administratieve lokalen.

Er is bewust gekozen voor vrij grote leslokalen (80 m2) wat alternatieve lesvormen en een vlotte andere tafelschikking in de lokalen mogelijk maakt. De kantoorklas is een echte kantoorruimte geworden om reële arbeidssituaties te simuleren. De aula is een grote meerwaarde.

Het nieuwe schoolgebouw voldoet aan de principes van passiefbouw.
 Aan de overzijde van de Keukeldam komt een tweede gebouw met een refter, een keuken en een fietsenstalplaats.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht