Bouwprogramma

Het Immaculata Maria-Instituut en GVBS vroegen een robuuste en rationele architectuur en grote, flexibel te gebruiken lokalen. De grote, open sporthal wordt aangevuld met een besloten turnhal, zodat verschillende groepen tegelijk les kunnen krijgen. Er komt dus een nieuwbouw van een basis- en secundaire school voor van 1.714 m² waarvan 430 m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 1.284 m² sportzaal en verder worden ook omgevingswerken aangelegd.