U bent hier

Bouwprogramma

Voor de GVBS en het Sint-Jozefsinstituut in Borsbeek was er een dubbele problematiek: enerzijds acuut plaatsgebrek, anderzijds sterk verouderde gebouwen. Om daaraan tegemoet te komen, worden 2 nieuwe gebouwen voorzien :

1. een gebouw van 7.023 m², waarin het volledige secundair onderwijs ondergebracht wordt. Het biedt plaats aan ongeveer 850 leerlingen.

2. een polyvalent gebouw van 982 m² met refter en turnzaal voor de basisschool.

Daarnast bouwen we een afzonderlijk techisch lokaal voor de distributiecabine en opstelling van de meters nutsvoorzieningen.

Volgens het masterplan neemt het basisonderwijs dan een bestaand gebouw van het secundair onderwijs over, ter aanvulling van haar eigen gebouwen. De tijdelijke gebouwen kunnen dan verdwijnen en het verouderde gebouw waarin het secundair nu gehuisvest is, wordt afgebroken. Op deze manier ontstaan binnen het schooldomein 2 gescheiden campussen: basisonderwijs en secundair onderwijs. Verder worden er ook nog volgende omgevingswerken voorzien binnen het DBFM-project: 328m² opverdekte speelplaats voor de secundaire school, 3.379m² open speelplaats (secundair en basis), fietsenberging, parkeerruimte en overige omgevingswerken.