U bent hier

Bouwprogramma

In dit project voor de Sportbasisschool Heusden worden twee bestaande gebouwen afgebroken en wordt een nieuw gebouw opgetrokken. Ook de grote speelplaats wordt onder handen genomen. In het nieuwe gebouw zullen volgende lokalen opgericht worden: refter, lokaal muzische vorming, sporthal en kleedruimtes, 2 klaslokalen, leraarskamer, sanitaire blokken, godsdienst- en ICT-lokaal. De refter en het lokaal muzische vorming worden met een mobiele wand afgesloten zodat deze ruimtes één multifunctioneel geheel kunnen worden. De school voorziet in verschillende naschoolse activiteiten. Verschillende lokalen en de toegankelijkheid van het gebouw werden hierop voorzien.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht