U bent hier

Bouwprogramma

Door het project worden de aftandse gebouwen afgebroken en vervangen door moderne, functionele en duurzame gebouwen. Door een efficiënter ruimtegebruik komt plaats vrij voor de aanleg van parkeer- en manoeuvreerruimte, een fietsenberging en een speelplaats. In het nieuwe schoolgebouw worden voorzien:

3 klaslokalen lager onderwijs; 5 klaslokalen kleuteronderwijs; een snoezelruimte, sanitair, een technologieklas, 2 kleinere lokalen voor onder meer levensbeschouwelijke vakken, een refter, een polyvalente ruimte, een berging. Ook worden omgevingswerken voorzien.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht