Bouwprogramma

Het bouwprogramma van de nieuwbouw van een secundaire school in Gent omvatte elf klas- en vier vaklokalen, een refter, een polyvalente ruimte en technische ruimte en een sportzaal.
Het schoolgedeelte enerzijds en de multifunctionele sport- en polyvalente zaal anderzijds vormen samen één bouwvolume. In het klassenblok zijn de leslokalen, administratieve lokalen
en het lerarenlokaal geschikt rond een centrale traphal. Daarnaast voorzag het project de aanleg van omgevingswerken met onder andere een open en overdekte speelplaats en een fietsenstalling. Op het dak van de school is er een ontmoetingsplaats/ openluchtklas gecreëerd.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht