U bent hier

Bouwprogramma

Met dit project wil Basisschool Reuzenboom in Boom enerzijds tegemoetkomen aan de aanbevelingen uit de doorlichtingsverslagen en de hedendaagse pedagogische waarden en anderzijds haar schoolactiviteiten concentreren op één vestigingsplaats. Het project omvat een nieuwbouw van 3.125 m² waarvan 295 m² turnzaal. Voorts zijn er kleuterklassen, een polyvalente (eet)zaal, leraarslokaal, enkele administratieve en technische lokalen en de klaslokalen voor de lagere schoolkinderen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht