U bent hier

Bouwprogramma

Het schoolcomplex dateert van het begin van de vorige eeuw. Doorheen de jaren werden er verschillende lage gebouwvleugels toegevoegd. In het nieuwe project werden de terreinen eerst gedeeltelijk vrijgemaakt om de oorspronkelijke structuur van de school opnieuw zichtbaar te maken.

De nieuwe vleugel neemt de strakke gevelverhoudingen van het bestaande schoolgebouw over maar heeft een karakteristieke gevel met een geprofileerde textuur van rode en blauwe baksteen dat het geheel verzacht. De hoge plafonds en de hoge ramen laten het daglicht diep in de lokalen binnendringen. Grote houten ramen maken de klaslokalen transparant en zorgen voor een grote openheid tussen de klaslokalen en de gang.

Het meest markante element op het schoolterrein is een gigantische luifel waarop de naam ‘school’ is geplaatst. Deze staat tussen de speelplaats en de straat en vormt een soort overgangszone tussen buiten en binnen de school. Het afsluitingshek loopt in het midden van de luifel. Zo ontstaat een beschut gebied dat als overdekte speelplaats dient voor de kinderen.

De ingrepen herscheppen de orde op het schoolterrein en verduidelijken bovendien zowel het ruimtelijk als het sociaal functioneren van de school.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht