U bent hier

Bouwprogramma

Het DBFM-project voor deze Ternatse school voorziet de bouw van een volledig nieuwe basisschool op het huidige voetbalterrein. Zo vormt de basisschool opnieuw één geheel en vallen de actuele en toekomstige problemen van de verouderde en tijdelijke huisvesting weg. De nieuwbouw betreft een gebouwencomplex met 28 klaslokalen voor de basisschool. Hierin komen de kleuters en alle leerlingen van de lagere school en een zorgklas, voor elk leerjaar van de lagere school 3 klassen en voor de kleuters 6 gewone kleuterklassen, een instapklas en een multifunctionele kleuterklas.

Inclusief een polyvalente zaal, als eetzaal en als kantine voor de later nog te bouwen sporthal (die ook alle dagen door buitenschoolse verenigingen ‘s avonds en in de weekends gebruikt wordt), als ontvangstruimte voor publiek bij evenementen die door de scholen of door derden georganiseerd worden. De nieuwbouw wordt ingeplant op het huidige voetbalterrein langs de Statiestraat, met veel aandacht voor de mobiliteit rond de kleuterschool en het groene karakter van de campus. De school betracht met deze nieuwbouw een goede samenwerking en eenheid tussen de 3 scholen van de vzw, met name De Brug (basisschool), Sint-Angela (middenschool) en Sint-Jozef (Bovenbouw). Er wordt 3856m² nieuwbouw aan klaslokalen voorzien, 580 m² overdekte speelplaats, 1500m² open speelplaats en 328m² fietsenberging.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht