U bent hier

Bouwprogramma

Het project omvatte voornamelijk de renovatie van het voormalig kloostergebouw naar een school voor buitengewoon basisonderwijs.
Klaslokalen, vaklokalen, aangepast sanitair en de administratieve ruimtes kregen een plaats in de kloostervleugels. De bestaande kapel werd omgevormd tot turnzaal. De huidige binnenkoer is deels vervangen door een nieuwe polyvalente zaal met hierboven een speelplaats. Daarnaast is er ook voorzien in de aanleg van open speelplaats en parkeerruimte.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht