U bent hier

Bouwprogramma

De gemeente verwierf twee extra percelen om de uitbreiding van de school mogelijk te maken. Die laten meteen ook toe om een veilige, groene schoolomgeving te creëren, waarbij ook rekening gehouden wordt met leerlingenstromen en fietsverkeer. Een stimulerende, creatieve en flexibele leeromgeving met kansen om zelfstandig of in kleine groepjes te werken zijn onontbeerlijk.

Het project voorziet een nieuwe kleuterschool die onafhankelijk is van de bestaande schoolgebouwen. Naast acht klassen en een docentenlokaal wordt er een polyvalente turnzaal en een refter voorzien. Aansluitend word er een overdekte en een open speelplaats voorzien voor de kleuters. Op het tweede nieuwe perceel wordt een uitbreiding voorzien voor de lagere school. Die sluit aan op de bestaande trappenhal. De omgeving van het lagere schoolgebouw wordt ingericht als bijkomende speelplaats.